Dill - Dis 9:00h - 18:00h

+34 93 898 40 86

Urgències i festius

+34 636 716 031

ELS NOSTRES SERVEIS – TRANSPORT DE LÍQUIDS

OFERIM DIFERENTS SERVEIS

A Transports Camps i Escala treballem contínuament per elevar els nostres objectius de qualitat al màxim nivell. Oferim diferents serveis de transport de líquids amb cisterna: des de transports per al sector alimentari (vins, mostos, glucosas, sucs, llet) fins al transport d’aigua potable (empreses, particulars, sector públic) o aigua no destinada al consum humà (piscines, regs, jardins)

A continuació mostrem la llista dels nostres serveis actuals:

TRANSPORT DE LÍQUIDS

Aigua potable

TRANSPORT AIGUA POTABLE

Oferim un servei de transport d’aigua potable per al consum públic, tant per a empreses i sector públic com per a particulars.

Transport d’aigua per a recs, jardins i piscines

AIGUA PER A PISCINES, REGS I JARDINS

Oferim un servei de transport d’aigua per a piscines, regs o jardins.

Transports amb cisterna alimentaria

TRANSPORTS AMB CISTERNA ALIMENTÀRIA

Realitzem transports per al sector alimentari d’acord amb la normativa vigent a Europa sobre transport internacional de mercaderies peribles.

TRANSPORTS CAMPS I ESCALA

Contacta amb nosaltres si tens qualsevol
necessitat de transport amb cisternes.